Mitä kirkkojen lähetystyössä tehdään?

Lähetystyö liittyy tiiviisti uskontoon ja käytännössä uskontoyhteisöjen ja järjestöjen, kuten kirkkojen, toimintaan. Alkuperäisessä merkityksessään lähetystyö tarkoittaa sen tekijän uskonnon ja oppien levitystä ja kaikkia sitä edistäviä toimenpiteitä. Lähetystyötä...

Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta

Kuten nimestä voi päätellä, keskittyvät hyväntekeväisyysjärjestöt toisten auttamiseen. Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta ei yritysten tapaan perustu taloudellisen voiton tavoitteluun, vaan saatu tuotto lahjoitetaan valittuihin avustuskohteisiin. Vaikka...

Kehitysyhteistyö Suomessa

Kehitysyhteistyö eli kehitysapu tarkoittaa teollistuneiden maiden antamaa taloudellista tai aineellista tukea kehitysmaille. Kehitysapu jaetaan julkisista varoista joko lainana tai tukena ja avun päätavoite on kehittää taloudellista kehitystä ja hyvinvointia avun...